BLOG: Hardloper tot stilstand gebracht.

Niet iedereen is het erover eens. Is de waterhyacint (Eichornia crassipes) een geliefde waterplant of een gevaar voor de biodiversiteit? Waar we tot afgelopen maart er nog hevig over konden discuteren, is helaas een besluit genomen waarbij één van onze best lopende waterplanten tot stop wordt gebracht.

De Waterhyacint is één van de klassieke waterplanten die in vele vijvers, klein en groot, terug te vinden is. Toch staat deze klassieker sinds kort op de Europese lijst Invasieve uitheemse soorten. Wat wil zeggen dat per 3 augustus onze hardloper niet meer gekweekt en verhandeld mag worden.

Niet alleen de waterhyacint mag volgens de EU niet meer gekweekt of verhandeld worden. Ook de Cabomba carolinian, Lagarosiphon major en de lysichiton americanus mogen niet meer op de lijst staan. Daarom hebben wij alle 4 soorten uit ons aanbod gehaald.

Volgens de EU zijn de waterhyacint en de andere waterplanten op de verboden lijst uitheemse planten en deze moeten buiten Europa gehouden worden om inheemse soorten te beschermen. Omdat momenteel de Europese Unie geen binnengrenzen heeft, is de regelgeving ook niet regionaal gebonden. Dit wil zeggen dat het in de gehele EU verboden wordt.

Voor ons als plantenliefhebbers is het een gevoelige kwestie. Aan de ene kant willen we niet dat onze biodiversiteit ernstig beschadigt door een uitheemse plantensoort, aan de andere kant vormt de waterhyacint lang niet in alle EU landen een bedreiging. De Eichhornia overleeft de winters in de meeste landen namelijk niet.   Wij vinden het daarom erg jammer dat het verbod voor alle landen geld en niet alleen voor de landen waar het een probleem vormt.

Gepubliceerd op: 28 juli 2016